osuvaa markkinointia

Onko kaikki markkinointi samanlaista?

B2B-myyjän rooli on muuttumassa yhä enemmän asiantuntijan suuntaan. Asiakkaat odottavat nykyisin paitsi tuotetuntemusta myös yhä useammin asiakkaan liiketoiminnan / prosessien tuntemusta. Siksi pelkkä myynnin osaaminen ei enää riitä.

Miksei tämä kehityssuunta näytä vaikuttavan markkinointialaan?

Markkinoinnin ammattilaiset ovat yhä edelleen jonkun markkinoinnin osa-alueen ammattilaisia mutta suurin osa tekee markkinointia kaikkien toimialojen yrityksille (pois lukien tietysti yritysten omat markkinointitiimit).

Markkinointitoimenpiteitä arvioitaessa visuaaliset seikat nousevat helposti tärkeimmiksi kriteereiksi, koska niitä on helppo kommentoida. Kuitenkaan ulkoasu ei ole tärkein asia B2B markkinointiviestinnässä. Asiakashyödyn tunnistaminen, markkinointitoimenpiteiden oikea kohdentaminen ja asiakaskuntaasi kiinnostavan sisällön luominen vaativat loppuasiakkaan ja hänen liiketoimintansa tuntemusta. Siksi ei ole yhdentekevää, kuka markkinointiasi toteuttaa.

Käytä alasi tuntevaa ammattilaista

Yhteistyökumppani kannattaa aina valita huolella. Vähintään nämä edut voit saavuttaa käyttämällä markkinoinnissasi apuna oman liiketoimintasi ja asiakkaasi oikeasti tuntevaa ammattilaista:

Et tarvitse rautalankaa

Kun puhutaan samaa kieltä, ovat onnistuneen yhteistyön edellytykset luonnollisesti paremmat. Vaikka kukaan ei voi tuntea läpikotaisin kaikkia maailman tuotteita ja palveluita, yleisesti alaa tunteva henkilö osaa kysyä oikeat kysymykset tarvittaessa.

Puhuttelet asiakkaitasi oikealla tavalla

Jos markkinointisi tekijä ymmärtää tuotteidesi käyttötarkoituksen ja -ympäristön sekä tuntee asiakkaasi liiketoimintaa, on suurempi todennäköisyys, että viestintäsi puhuttelee loppuasiakkaita ja tuo esille juuri heille tärkeitä tuotteesi ja palvelusi ominaisuuksia.

Pääset helpommalla

Toimintaasi ymmärtävä markkinoija vähentää oman työsi tarvetta. Hän osaa tehdä juuri sinun liiketoimintaasi tukevia ehdotuksia, tuottaa markkinointimateriaalia itsenäisesti tarvittaessa ja valita oikeanlaisia kuvia joko kuvapankeista tai omasta kuvamateriaalistanne. Tämä vähentää iterointikierroksia, mikä tietysti säästää aikaasi ja vähentää oman työpanoksesi tarvetta. Voit keskittyä omaan ydinosaamiseesi.